Fishie » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De werking van investerings- en financieringsbegroting

Wie een eigen bedrijf wil beginnen moet zich door een bepaalde procedure heen werken. Het begint niet met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel maar wel met een goede planning. In diverse artik…

Functiegebouwen: een nieuwe hype?

Sinds enige tijd is er, zeker binnen overheden, sprake van een nieuw soort hype. Om meer efficiëntie te bereiken en, zoals velen zeggen, meer potentie uit medewerkers te kunnen halen worden zogenaamde…

Ondernemen is motivatie en doelen stellen

Het starten van een eigen bedrijf is in Nederland niet heel erg moeilijk, want veel van de oude(re) wet- en regelgeving is verdwenen en er is sprake van een flinke versoepeling. Vooropgesteld dat het…

Wilt u vrede? Bereid u dan voor op oorlog

Si vis Pacem, para Bellum zo luidde een oud Romeins gezegde: Als u vrede wilt, bereid u dan voor op oorlog. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen: als je enigszins zeker wilt zijn dat men zich niet met j…

Kleur bekennen als management instrument

De term organisatie betekent dat er sprake is van samenwerking tussen een aantal mensen en die samenwerking is bedoeld om vooraf bepaalde en afgesproken doelen te behalen. Samenwerken betekent ook hee…
Ontwikkelen van medewerkers door kennisdeling

Ontwikkelen van medewerkers door kennisdeling

In elke organisatie is er wel een persoon te vinden die als wandelende bibliotheek geldt en aan wie je alles kunt vragen omdat die persoon alles schijnt te weten. Wat echter, als die persoon door erns…

Hoe werkt navigatie echt?

Dankzij satellietnavigatie is het (vrijwel) onmogelijk om de weg kwijt te raken. Vliegtuigen, schepen en ook auto's en motoren maken veelvuldig gebruik van diverse soorten (ingebouwde) navigatiesystem…
Golfleraar: een (ont)spannend beroep

Golfleraar: een (ont)spannend beroep

Golf is een eeuwenoud spel dat door de eeuwen heen een behoorlijke evolutie heeft ondergaan en geldt tegenwoordig als volwaardige sport. Waar ooit herders met hun staf steentjes wegsloegen, uit vervel…

Functiegebouwen: alles onder een dak

Alweer een poosje geleden dook vanuit het niets het fenomeen functiegebouw op. Kennelijk moest er een einde komen aan de tientallen en zelfs honderdtallen verschillende functiebeschrijvingen die menig…

Competenties zeggen meer over wie je bent dan wat je kunt

Iedereen kent wel of heeft in het een of andere blad vacatures gezien voorzien van een fantastische titel en waaraan ook nog eens talrijke functie-eisen zijn vastgeknoopt. Daarnaast wordt een lange li…